Робърт Мъртън

Робърт Мъртън (Robert K. MertonMerton, Robert K.)

 1910 - 2003

"Тези, които контролират възгледите и убежденията в нашето общество, прибягват не толкова до физическо насилие, колкото до масово внушение. Радиопредаванията и рекламата заместват заплахите и физическото насилие."

"Ако хората определят дадени ситуации като реални, то те са реални по своите последици."

Роден е на 4 юли 1910 г. във Филаделфия

Основни съчинения:

Social Theory and Social Structure (1949)

 The Sociology of Science (1973) 

Sociological Ambivalence (1976)

On the Shoulders of Giants: A Shandean Postscript (1985)

 

 

 

 http://www.faculty.rsu.edu/~felwell/Theorists/Merton/MertonBooks.htm#Major

IN MEMORIAM

http://www.asanet.org/footnotes/mar03/indextwo.html

{START_COUNTER}