Макс Вебер

Максимилиан Вебер (Maximilian Weber)

1864 -1920

"След като напуска монашеските килии и се пренася в професионалния живот, започвайки да господства над светския морал, аскетизмът допринася за изграждането на онзи могъщ космос на модерния икономически ред, който налага днес своя подавляващ отпечатък върху същностния стил на всички хора"

 

“Безбройните стари богове - размагьосани и затова под формата на безличностни сили, се надигат от гробовете си, напират към власт над нашия живот и отново се впускат във вечната борба помежду си”

 

основни съчинения

 

Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus (1904)

                              Протестантската етика и духът на капитализма. С., 1993

Politik als Beruf (1919)

Wissenschaft als Beruf (1922)

                                        "Политиката като призвание" и "Науката като призвание"

                                         са публикувани на български в "Ученият и политикът" С., 2000

 

                                        Социология на господството.Социология на религиите, С., 1994
Wirtschaft und Gesellschaft (1922)

{START_COUNTER}